• Nhà nghỉ Khánh Nhi slide 02
  • Phòng đơn
  • Nhà nghỉ Khánh Nhi slide 01
  • Nhà nghỉ Khánh Nhi slide 04
  • Phòng đơn
  • Phòng đơn

0 VNĐ

PHÒNG NHÀ NGHỈ
PHÒNG ĐƠN MÁY LẠNH
Giá 90K/h /Qua đêm 180K
PHÒNG ĐƠN MÁY LẠNH
90.000 Đ
PHÒNG ĐÔI QUA ĐÊM
Giá 270k/qua đêm
PHÒNG ĐÔI QUA ĐÊM
270.000 Đ