• Nhà nghỉ Khánh Nhi slide 02
  • Phòng đơn
  • Nhà nghỉ Khánh Nhi slide 01
  • Nhà nghỉ Khánh Nhi slide 04
  • Phòng đơn
  • Phòng đơn

LIÊN HỆ


NHÀ NGHỈ KHÁNH NHI

Đường 30-4 nối dài, Khóm 7, Phường 5, TP Cà Mau

Điện thoại : 0345.774.246 

Facebook: Nhà Nghỉ Khánh Nhi -P5-Cà Mau

Website: www.khanhnhimotel.com